Propaganda Records

Matteo Papacchioli Feat. Rich Medina - Journeyman

Director: Chereshnya; Edit: Chereshnya;

Cast: Jensen Wakayama; DoP: Alex Milokost; Dron camera: Alexandr Blazhko; Gaffer: Dima Zaicev; Assistant: Daria Posrednikova, Make-up: Zhenya Ulianich; Clothes: Dikasov; Producer: Nastya Vishnya; Grade: Olya Korzhinskaya